Formularze testowania

Wybierz formularze testowania i przejdź do testów

Scenariusze uniwersalne do aplikacji mobilnych.

Scenariusz składa się z następujących funkcji:
•  Sprawdzenie czy aplikacja została uruchomiona, pobierając ją i instalując do użytku.
•  Sprawdzenie czy aplikacja została uruchomiona, pobierając ją i instalując do użytku – platforma ANDROID, IOS, Windows
•  Sprawdzenie czy wyświetlacz aplikacji mobilnej można dostosować do ekranu urządzenia, a także czy wszystkie menu w aplikacji działają

Przejdź do scenariusza

Scenariusz składa się z następujących funkcji:
• Sprawdzenie czy wyświetlacz aplikacji można dostosować i można go dostosować do różnych trybów wyświetlania (tj. poziomego i pionowego).
• Sprawdzenie czy aplikacja nie zatrzymuje działania innych aplikacji na urządzeniu mobilnym
• Rejestracja użytkownika
• Logowanie
• Sprawdzenie czy aplikacja przypomina użytkownikowi o zapisaniu zmian ustawień lub zmian informacji przed przejściem do innych czynności w aplikacji.
• Sprawdzenie czy aplikacja przypomina użytkownikowi o zapisaniu zmian ustawień lub zmian informacji przed przejściem do innych czynności w aplikacji.


Przejdź do formularza

Scenariusz składa się z następujących funkcji:
• Sprawdzenie, czy na ekranie odtwarzania klawisz Wstecz umożliwia aplikacji powrót do ekranu startowego.
• Sprawdzenie, czy aplikacja nadal działa zgodnie z przeznaczeniem, jeśli urządzenie wznawia działanie z trybu nieaktywnego lub z ekranu blokady.
• Sprawdzenie, czy klawiatura ekranowa pojawia się natychmiast po próbie wpisania tekstu przez użytkownika
• sprawdzenie, czy rozmiar czcionki i styl aplikacji są zgodne ora czytelne dla użytkownika
• Sprawdzenie, czy aplikacja zachowuje się zgodnie z przeznaczeniem, jeśli urządzenie mobilne jest wstrząśnięte
• Sprawdzenie, czy aplikacja nadal działa zgodnie z założeniami, gdy na ekranie pojawiają się powiadomienia o niskim poziomie
• Sprawdzenie, czy aplikacja działa w tle podczas rozmowy telefonicznej
• Sprawdzenie, czy aplikacja działa w tle podczas użycia funkcji do obsługi sms (ang. short massage system, krótkie wiadomości tekstowe)
• Sprawdzenie, czy aplikacja nadal działa zgodnie z założeniami, gdy wyskakuje wiadomość lub powiadomienie z innej aplikacji, takiej jak wiadomość z Facebooka, Instagram lub inne wybranej przez użytkownika
• Sprawdzenie, czy aplikacja nadal działa normalnie, gdy nadejdzie połączenie telefoniczne
• Sprawdzenie, czy aplikacja nadal działa normalnie, gdy nadejdzie sms (short massage system)
• Sprawdzenie, czy aplikacja działa zgodnie z przeznaczeniem, gdy urządzenie jest połączone z Internetem przez Wi-Fi.
• Sprawdzenie, czy aplikacja działa zgodnie z przeznaczeniem, gdy urządzenie jest połączone z Internetem przez funkcję danych komórkowych z sieci mobilnej
• Sprawdzenie, czy czas ładowania aplikacji nie jest zbyt długi w trybie off line
• Sprawdzenie, czy aplikacja nadal działa zgodnie z przeznaczeniem po pomyślnej aktualizacji aplikacji.

Przejdź do scenariusza

Scenariusze uniwersalne do aplikacji webowych, natywnych witryn internetowych, gier, usług one line (testy użyteczności - manualne użytkownika)

Scenariusz składa się z następujących funkcji:
• Rejestracja użytkownika
• Sprawdzenie czy wszystkie obowiązkowe pola są zweryfikowane, czy zapisuje się treść w bazie danych
• Sprawdzenie czy wszystkie obowiązkowe pola są zweryfikowane, czy zapisuje się treść w bazie danych
• Sprawdzenie czy znak gwiazdki powinien być wyświetlany dla wszystkich pól obowiązkowych
• Sprawdzenie czy system wyświetla komunikat o błędzie dla pól opcjonalnych
• Sprawdzenie czy lata przestępne są prawidłowo sprawdzane i nie powodują błędów/błędnych obliczeń dla wszystkich pól obowiązkowych i nie obowiązkowych (funkcje pól daty jeśli dotyczy)
• Sprawdzenie czy pola numeryczne nie powinny akceptować alfabetów i powinien zostać wyświetlony odpowiedni komunikat o błędzie. (funkcje pól liczbowych jeśli dotyczy)
• Sprawdzenie pod kątem liczb ujemnych, jeśli jest to dozwolone dla pól liczbowych (funkcje pól liczbowych, jeśli dotyczy
• Wyskakujący komunikat (np. „To pole jest ograniczone do 500 znaków”) powinien zostać wyświetlony, jeśli dane osiągną maksymalny rozmiar pola
• Sprawdzenie maksymalną długość każdego pola, aby upewnić się, że dane nie są obcinane w zależności od limitu znaków na polach w formularzach
• Sprawdzenie czy wartości kwot powinny być wyświetlane w formacie walutowym (funkcje pól z funkcją wyboru waluty jeśli dotyczy)
• Sprawdzenie pod kątem liczb ujemnych, jeśli jest to dozwolone dla pól numerycznych (liczbowych) (funkcje pól numerycznych jeśli dotyczy )
• Sprawdzenie czy dla operacji aktualizacji lub modyfikacji danych z formularzy powinien zostać wyświetlony komunikat potwierdzający.

Przejdź do scenariusza

Scenariusz składa się z następujących funkcji:
• Sprawdzenie funkcjonalność modułu formularz kontaktowy (jeśli dotyczy)
• Sprawdzenie funkcjonalność modułu poczty e-mail systemu, funkcja tworzenia konta e-mail (jeśli dotyczy)
• Sprawdzenie funkcjonalność modułu poczty e-mail systemu, funkcja tworzenia konta e-mail (jeśli dotyczy)
• Sprawdzenie funkcjonalność modułu poczty e-mail systemu (jeśli dotyczy)

Przejdź do formularza

Scenariusz składa się z następujących funkcji:
• Sprawdzenie czy Polityka prywatności, FAQ – jeśli dotyczy są jasno określone są dostępne dla użytkowników
• Sprawdzenie czy użytkownik usunie pliki cookie w trakcie użytkowania lub po odwiedzeniu witryny strony internetowej (aplikacji webowej ) z użyciem funkcji wybranej przeglądarki

Przejdź do formularza