Poznaj nas.

usługi i rozwiązania na miarę Twoich potrzeb

 

Poznaj Fundacje Akcelerator Innowacji. Jesteśmy zespołem ekspertów, którzy od 20015 roku przekraczają granice, aby dostarczać najwyższej jakości usług dla przedsiębiorstw. Nie spoczywamy na laurach – stale podważamy status quo, aby nasi partnerzy mogli rozwijać swoje organizacje.

Fundacja działa na rzecz efektywnego wspierania procesu wdrażania innowacji produktowych, usługowych, technologicznych, organizacyjnych i marketingowych w działalności przedsiębiorców oraz upowszechniania i wspierania proinnowacyjnych postaw wśród przedsiębiorców.

Nasza misja brzmi

Wspieramy rozwój innowacyjności w Polsce poprzez inspirowanie, inicjowanie, wspieranie przedsięwzięć, komercjalizację innowacyjnych pomysłów we wszystkich sferach życia.

Cele fundacji.

 • Cel 1.

  Inicjowanie i promowanie działań proinnowacyjnych w różnych dziedzinach, jako czynnika stymulującego wszechstronny rozwój gospodarki.

 • Cel 2.

  Promowanie i wspomaganie prywatnej przedsiębiorczości zwłaszcza na etapie organizowania i rozwoju.

 • Cel 3.

  Wsparcie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

 • Cel 4.

  Sprzyjanie rozwojowi współpracy gospodarczej i naukowo-techniczne.

 • Cel 5.

  Usługi wspierające efektywne wdrażanie innowacji, w tym finansowe, marketingowe, prawne i organizacyjne.

 • Cel 6.

  Kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i badawczymi oraz pracownikami naukowym.

Wypracowaliśmy sześć wartości, które są podstawą naszych działań w relacjach z klientami, partentami  i współpracownikami. Razem tworzą one akronim TIGER, który otacza nas każdego dnia, będąc drogowskazem dla wszystkich współpracowników FAI.