Wsparcie w rozwoju innowacji.

Jakiej pomocy potrzebujesz ?

Innowacja odnosi się do wprowadzenia do oferty nowego produktu lub usługi, nowej jakości, wejście na nowy rynek, metod produkcji, źródła zaopatrzenia i organizacji. Najbardziej obiecującą rzeczą w procesie innowacji jest możliwość przekształcenia pomysłu w udaną koncepcję.

Zmiany są nieuniknione, a innowacyjność to sposób nie tylko na utrzymanie firmy na rynku, ale także zapewnienie, że pozostanie ona na rynku i będzie rentowna. Rozwijając kulturę innowacyjności, Twoja firma zawsze będzie konkurencyjna na rynku.

Fundacja wspiera rozwój i wdrażanie innowacji w każdym zakresie i etapie rozwoju.

Etapy procesu opracowania innowacji.

Każdy proces innowacyjny jest unikalny dla organizacji, ale wszystkie obejmują sześć głównych etapów. Dokładny charakter twojego procesu prawdopodobnie będzie zależał od takich czynników, jak wielkość organizacji, branża, której jest częścią, oraz jej cele w zakresie innowacji. Oto najczęstsze etapy procesu:

POMYSŁ

Nieustannie dąży się do tworzenia innowacyjnych pomysłów, które zmieniają sposób, w jaki żyjemy. Generowanie nowych pomysłów jest kluczowe z punktu widzenia tworzenia innowacji.

KONCEPCJA INNOWACJI

Opracowywanie oryginalnych koncepcji jest motorem przeobrażania biznesu. Jeśli uważasz, że jesteś na progu kolejnej „przełomowej” koncepcji biznesu, pomożemy Ci określić czy Twój pomysł jest rzeczywiście innowacyjny i go wspólnie dopracujemy.

ANALIZY RYNKU

Analizy dostarczają informacji o branżach, klientach, konkurentach i innych zmiennych rynkowych. Pomożemy opracować wszystkie niezbędne analizy oraz określić zależność między podażą a popytem na określony produkt lub usługę.

OPRACOWANIE INNOWACJI

Tworzenie innowacji to działanie, które prowadzi do wcielenia koncepcji nowych produktów czy usług w życie. Pomożemy przejść przez cały proces badawczo-rozwojowy, począwszy od planu badań, aż po uruchomienie prototypu.

TESTOWANIE

Testowanie innowacji da odpowiedź na pytanie, czy Twoje rozwiązanie jest gotowe do wdrożenia oraz spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne, techniczne, a także posiada wszystkie cechy zdefiniowane na etapie koncepcji.

KOMERCJALIZACJA

Komercjalizacja to proces wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług. Pomożemy w opracowaniu planów produkcji, dystrybucji, marketingu, sprzedaży, a także pozyskaniu finansowania na wprowadzenie opracowanego rozwiązania.

Proces realizacji usług w obszarze innowacji.

W świetle niepewności jak może wyglądać usługi doradcze dla klientów przedstawiamy proces świadczona naszych usług. Dzięki powtarzalnemu procesowi konsultacyjnemu nasze usługi są przejrzyste, a poszczególne kroki obrazują czego możesz się spodziewać oraz uzyskasz wiedzę, kiedy co będzie realizowane. 

Analiza poziomu rozwoju innowacji

Każda usługa rozpoczyna się od analizy poziomu rozowju innowacji. Weryfikujmy stan zaawansowania prac nad rozwiązaniem oraz dokonujemy wstępnej analizy poziomu innowacyjności.

Dobór ścieżniki postępowania

Przedstawienie ścieżki postępowania w zwiazku z opracowaniem i rozwojem innowacyjnego rozwiązania.

Podpisanie umowy

Do tego momentu usługi były świadczone nieodpłatnie. Umowa reguluje zakres współpracy pomiedzy stronami.

Dobór ekspertów

Ze względu, iż każda usługa ma swoją specyfikę. W zalezności od potrezb przedsiębiorstwa budujemy spersonalizowany zespół doradczy

Świadczenie usługi

Na tym etapie następuje świadczenie usługi doradczej zgodnie z ustalonym zakresem. Usługa może obejmować generowanie pomysłów, analizę innowacyjności rozwiązania, opracowanie analiz, wsparcie w obszarze opracowania, testowania i komercjalizacji innowacji.

Opracowanie raportu ze świadczenia usługi / Przekazanie produktów ze świadczenia usługi

Podsumowaniem świadczeni uslug doradczych jest przekazanie raporty ze świadczenia usługi lub produktów będących jej wynikiem tj. raportów, analiz, dokumentacji, itp

Odbiór usługi na podstawie protokołu odbioru

Zakończenie świadczenia usługi kończy się podpisaniem przez obie strony protokołem odbioru

Badanie satysfakcji klienta

Po odbiorze usługi następuje badanie satysfakcji ze świadczonej usługi, obejmujące oceną jakości współpracy, wiedzy ekspertów oraz jakości świadczonej usługi

    Dołącz do grona naszych klientów

    Imię i nazwisko

    Nazwa firmy

    Numer telefonu

    E-mail