Pozyskiwanie i obsługa dotacji.

Fundusze Unijne i krajowe.

Fundacja Akcelerator Innowacji od samego początku funkcjonowania wspiera z sukcesem przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu i obsłudze dotacji. Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych to jedna z naszych specjalności Fundacji. Zajmujemy się dopracowaniem koncepcji biznesowej projektu, przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz pełnym procesem podpisania umowy i rozliczania projektów, które otrzymały dofinansowanie. Fundacja specjalizuje się w projektach dedykowanych sektorowi MSP w obszarze prowadzenia prac Badawczo Rozwojowych, komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań oraz internacjonalizacji działalności. Nasze wsparcie nie ogranicza się jedynie do opracowania dokumentacji i wypełniania wniosku. Wspieramy naszych klientów w pełnym zakresie operacyjnym i merytorycznym w zakresie przygotowania i obsługi dotacji, ale również w obszarze i tematyki samego projektu.

Powierzając Fundacji zadania związane z pozyskaniem zewnętrznych środków finansowych, masz gwarancje zwiększania szansy na otrzymanie pieniędzy z Unii Europejskiej, zaś zlecenie nadzoru nad realizacją da Ci pewność ukończenia projektu wg założonej konecpji.

Usługi w obszarze dotacji.

Proces realizacji obsługi projektu .

W świetle niepewności jak może wyglądać usługi doradcze dla klientów przedstawiamy proces świadczona naszych usług. Dzięki powtarzalnemu procesowi konsultacyjnemu nasze usługi są przejrzyste, a poszczególne kroki obrazują czego możesz się spodziewać oraz uzyskasz wiedzę, kiedy co będzie realizowane. 

Koncepcja

Przedstawienie i ocena koncepcji projektu/inwestycji pod względem zasadności realziacji

Dobór źródeł finansowania

Przedstawienie źródeł finansownia przedstawionego projektu/inwestycji

Podpisanie umowy

Do tego momentu usługi były świadczone nieodpłatnie. Umowa reguluje zakres współpracy pomiedzy stronami.

Dobór ekspertów

Ze względu, iż każdy projekt jest inny, do każdego projektu następuje dobór ekspertów pod względem merytorycznym

Dopracowanie koncepcji

Na tym etapie następuje dopracowanie koncepcji wspólnie z ekspertami Fundacji

Opracowanie raportów i analiz

Projekt to nie tylko wniosek o dofinansowanie, ale również szereg analiz, które zostają opracowywane w pierwszej kolejności przygotowania dokumentacji

Przygotowanie wniosku wraz z załącznikami

Projekt to nie tylko wniosek o dofinansowanie, ale również szereg analiz, które zostają opracowywane w pierwszej kolejności przygotowania dokumentacji

Złożenie wniosku i jego ocena

Złożenie wniosku, monitorowanie procesu oceny oraz składanie wyjaśnień i uzupełnień.

Wyniki oceny

Monitorujemy proces oceny i informujemy o wynikach

Podpisanie umowy

Projekty z pozytywną oceną kierowane są do podsiania umowy i przedłożenia dokumentów. Wspieramy pełny proces przygotowania dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie.

Realizacja projektu

Wspieramy realizacje projektu w zakresie zarządzania, realizacji kamieni milowych, merytorycznej części projektu, momitoprowania ryzyk, itp. Oferujemy pełne wsparcie w kontrolach i audytach projektów.

Rozliczanie projektu

Przygotowujemy dokumentacje związaną z przeprowadzeniem postępowań, przygotowania wniosków o zaliczki/refundacje, monitorowanie osiągania wskaźników. Bezpośrednio współpracujemy z księgowością w zakresie procesu rozliczania.

Zakończenie projektu

Przygotowujemy dokumentacji związanej z zakończeniem projektu. Monitorowanie wskaźników i skadania sprawozdań w okresie trwałości.