Gotowość technologiczna.

Od wczesnej koncepcji do ostatecznej formy rozwiązania...

Poziom gotowości technologicznej rodzaj to rodzaj metody pomiarowej, używanej do oceny poziomu zaawansowania określonej technologii/ wynalazku czy rozwiązania. Przyjęta skala gotowości  ocenia dojrzałość technologii według szeregu wskaźników.

Poziom dojrzałości technologicznej został wprowadzony powszechnie w projektach finansowanych ze środków unijnych w 2014 roku i jest obecnie punktem odniesienia dla określenia rozwoju lub dojrzałości prowadzonych prac B+R oraz gotowości do wprowadzenia na rynek i potencjalnych inwestycji.

Poziom dojrzałości technologicznej jest przydatne do wskazania zaawansowania projektu w obszarze B+R i określenia, jakie kroki należy podjąć, aby projekt zakończył się sukcesem, a opracowane rozwiązanie wprowadzone zostało na rynek.

Udostępniamy Państwu narzędzie opracowane przez ekspertów Fundacji, które pomoże w określeniu poziomu zaawansowania prac nad rozwianiem oraz wskaże ścieżki postępowania prowadzące do osiągnięcia sukcesu.